banner

Zkus vyladěnou mobilní aplikaci

rating

Jak je to slevou na pojistném u kratších úvazků?

Patříte k zaměstnavatelům, kteří nenabízejí zaměstnancům zkrácené úvazky? Ne? Možná změníte názor.

Od 1. února 2023 vejde v platnost novela zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Cílem novely je zatraktivnit pro zaměstnavatele zkrácené úvazky. Motivací by měla být sleva na pojistném z úhrnu vyměřovacích základů všech zaměstnanců, kteří budou mít na slevu nárok. Nově budou odvody pro účely sociálního zabezpečení ve výši 19,8 místo 24,8 procenta tohoto základu.

Sleva se bude vztahovat na úvazky 8 až 30 hodin týdně a bude ji možné uplatnit jen u některých skupin, které jsou na trhu práce znevýhodněné:

Jak nabrat dobré lidi? Dostávejte tipy pravidelně

Zjistěte, co jiným funguje

Přilákejte ty pravé

Max 1 e-mail týdně

Své údaje máš v bezpečí. Zobrazit více

 • rodiče pečující o dítě mladší 10 let nebo osoby pečující o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I, 
 • osoby pečující o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II–IV,
 • studenty připravující se na budoucí povolání,
 • uchazeči o zaměstnání, kteří v posledních 12 měsících nastoupili na rekvalifikaci,
 • zaměstnanci starší 55 let,
 • osoby se zdravotním postižením.

Výhoda i při zaměstnávání čerstvých absolventů

Sleva na pojistném se bude vztahovat i na zaměstnance mladší 21 let, kteří stojí po absolvování střední školy nebo odborného učiliště na začátku pracovní kariéry a potřebují získat praktické zkušenosti. Nezkušené zaměstnance můžete zaměstnat se slevou na pojistném i v případě, že jim nabídnete celý úvazek. Zaměstnávat čerstvé nováčky na trhu práce tak bude o něco výhodnější. 

Zaměstnavatelé budou mít ohlašovací povinnost

Nejdříve měsíc před dnem, od kterého bude sleva na pojistném uplatňována, musíte kontaktovat Českou správu sociálního zabezpečení a oznámit jí, že máte zájem o čerpání slevy. 

Slevu na pojistném lze za kalendářní měsíc poskytnout za téhož zaměstnance pouze jednomu zaměstnavateli. Na dodržování tohoto pravidla bude dohlížet Česká správa sociálního zabezpečení. Pokud se zjistí, že na téhož zaměstnance uplatňuje slevu více zaměstnavatelů, na slevu bude mít nárok zaměstnavatel, který se na ČSSZ obrátil jako první.

Pozor: Pokud zaměstnáváte více než 50 % osob se zdravotním postižením a jste uznaný za zaměstnavatele na chráněném trhu práce atd. nemáte na slevu nárok.

Co musí splnit zaměstnanec, aby měl nárok na slevu?

 • U jednoho zaměstnavatele nesmí odpracovat více než 138 hodin za měsíc.
 • Slevu může uplatnit pouze u jednoho zaměstnání se zkráceným úvazkem.
 • Úhrn všech jeho vyměřovacích základů nesmí být vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy.
 • Musí vám doložit dokumenty, které prokazují nárok na slevu z pojistného. (Rodný list dítěte mladšího 10 let, potvrzení o studiu nebo rekvalifikaci, potvrzení krajské pobočky Úřadu práce a čestné prohlášení, že pečuje o blízkou osobu, doložit zdravotní postižení.)
 • Pokud vám podklady dodal již dříve v souvislosti s daňovými nebo jinými účely, znovu vám je dokládat nemusí. 

Mohlo by tě zajímat

Naberte lidi teď a získejte náskok. Jak napsat atraktivní inzerát?

Ještě než začne nový rok a poptávka po lidech na trhu práce zase stoupne, zveřejněte nabídku(y) zaměstnání a získejte před ostatními firmami náskok. Zaujměte uchazeče inzerátem, který je nenechá v klidu... celý článek

Jak si vyzkoušet kandidáty? Nezahltit je a dát jim zpětnou vazbu

Uchazeč se jeví jako velmi schopný, jeho dosavadní pracovní zkušenosti odpovídají plus mínus tomu, čemu by se měl věnovat u vás ve firmě. Přesto si nejste jisti. Nebo máte víc podobně schopných zájemců... celý článek

Přišel do firmy nový člověk? Připravte mu co nejhladší nalodění

Onboarding neboli začlenění nového zaměstnance do pracovního procesu se nesmí podcenit, jinak hrozí, že o nováčka brzy přijdete. Jak mu připravit co nejlepší start?

Všechny články

Stáhněte si správnou aplikaci

Hledáš práci?

Stáhni si aplikaci pro uchazeče.

Google Play
App Gallery
App Store

Hledáte lidi?

Stáhněte si aplikaci pro firmy.

Google Play
App Store

Jak nabrat dobré lidi? Dostávejte tipy pravidelně

Zjistěte, co jiným funguje

Přilákejte ty pravé

Max 1 e-mail týdně

Své údaje máš v bezpečí. Zobrazit více


Na Práci za rohem máš největší šanci najít si práci blízko domova a přestat dojíždět. Vybírej z volných míst a brigád po celém Česku, třeba v lokalitách Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Pardubice, Zlín, Havířov, Kladno, Most, Opava a mnoha dalších.

Používáme cookies, viz Podmínky používání služeb. A také chráníme tvoje osobní údaje, viz Zásady ochrany soukromí.