banner

Zkus vyladěnou mobilní aplikaci

rating

Electrotechnician

Méně než 2 týdny

Firma

Radwell International Czechia s.r.o.

Adresa

2. května 1599, Napajedla

Vzdálenost od tebe uvidíš v aplikaci.

Získat

Úvazek

Práce na plný úvazek

Smlouva

Pracovní smlouva

Benefity

Bonuses, Educational courses, training, Corporate events, Corporate/personal coach

Vzdělání

Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou

Jazyky

Angličtina (Středně pokročilá) nebo Čeština (Středně pokročilá)

Vhodné pro

Absolvent

Zařazené

Electrical and power engineering, Electrical engineer

O pozici

Job Title – Repair Technician

Location – Napajedla, CZ

Hours – 40 hours Monday – Friday 1 hour lunch

Radwell is growing! This is a great time to join us and our Radwell Family at our Czech branch based in Napajedla.

As the world's leading provider of spare parts and repair solutions in industrial electronics, robotics and automation, we have been supporting our customers in maintaining their systems for more than 40 years. Thanks to our constantly growing stock of currently more than 25 million parts and decades of cooperation with well-known manufacturers, our customers benefit from comprehensive solutions and fast response times. We are currently represented worldwide with over 1000 employees at locations in the USA, Canada, UK, Germany, Poland, Czech Republic and Belgium.

We are looking to hire 2 Repair Technician’s to help our new and growing facility in Napajedla keep up with demand for our outstanding repair services!

The Repair Technician role involves, but is not limited to, the repair and/or calibration of industrial controls including printed circuit boards (PCB’s), timers, counters, programmable logic controllers (PLC’s), drives, human machine interfaces (HMI’s) and temperature & process controls. Experience in the servo and/or robotics industry would be a plus.

Responsibilities include test functionality of each unit repaired, ordering parts for each unit processed and updating tracking notes in a customer retention management (CRM) system reflecting the steps take to repair each unit. Technicians are required to perform repairs of units down to component level, using good soldering and troubleshooting skills. Use of test equipment (oscilloscope, multi-meter, function generator) and test fixtures is necessary to ensure the complete and proper repair of each unit.

Requirements

· A recognised Electrical / Electronic Engineering Qualification

· Use of hand and power tools

Ability to troubleshoot and solder components is required
Have a logical approach to fault finding
The ability to understand wiring schematics and fault find electrical circuit
Strong technical skills

This role is for a Global company, that operates in the English language.

_________________________________________________________________________________

Pracovní pozice – Elektrotechnik

Místo – Napajedla, Zlínský kraj

Radwell se rozrůstá! Nyní je ideální čas připojit se k “Radwell Family” v naší české pobočce se sídlem v Napajedlích.


Jako přední světový poskytovatel náhradních dílů a opravárenských řešení v průmyslové elektronice, robotice a automatizaci podporujeme naše zákazníky v údržbě jejich systémů již více než 40 let. Díky našim neustále rostoucím skladovým zásobám, v současnosti více než 25 milionů dílů, a desetiletím spolupráce se známými výrobci, těží naši zákazníci z komplexních řešení a rychlé odezvy. V současné době máme zastoupení po celém světě s více než 1000 zaměstnanci v pobočkách v USA, Kanadě, Velké Británii, Německu, Polsku, České republice a Belgii.

Hledáme 2 Elektrotechniky, kteří pomůžou v nové a rozrůstající se provozovně v Napajedlích držet krok s poptávkou po našich vynikajících opravárenských službách!

Práce elektrotechnika zahrnuje opravy a kalibrace průmyslových ovládacích prvků, včetně desek plošných spojů (PCB), časovačů, čítačů, programovatelných logických ovladačů (PLC), pohonů, ovládacích panelů, teplotních a provozních ovladačů. Zkušenosti v servo a/nebo robotických oblastech jsou výhodou.

Elektrotechnik zajišťuje testování funkčnosti každé opravené jednotky, objednává díly potřebné k opravě a aktualizuje poznámky o jednotlivých krocích v průběhu zakázky s informacemi pro zákazníky (CRM). Od techniků se vyžaduje, aby prováděli opravy dílů až na úroveň součástek, k čemuž jsou zapotřebí dobré pájecí dovednosti a schopnosti identifikace a řešení problémů. Ke kompletní a řádné opravě je nezbytné používat měřící a testovací zařízení (osciloskop, multimetr, generátor frekvencí) a testovací přípravky.

Požadujeme

· Ukončené vzdělání v oboru podložené osvědčením dle vyhlášky 50/1978 Sb.

· Zručnost při práci s ručním a elektrickým nářadím

Schopnost identifikace problému a pájení součástek
Logický přístup k hledání závad
Schopnost porozumět schématům zapojení a vyhledávat poruchy elektrických obvodů
Silné technické dovednosti

Tato pozice je pro globální společnost, která působí v anglickém jazyce.

Nebo zkus mobilní apku

Uvidíš nabídky ve svém okolí a všechny své odpovědi budeš mít vždy po ruce

Naskenuj kód

Na Práci za rohem máš největší šanci najít si práci blízko domova a přestat dojíždět. Vybírej z volných míst a brigád po celém Česku, třeba v lokalitách Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Pardubice, Zlín, Havířov, Kladno, Most, Opava a mnoha dalších.

Používáme cookies, viz Podmínky používání služeb. A také chráníme tvoje osobní údaje, viz Zásady ochrany soukromí.