banner

Zkus vyladěnou mobilní aplikaci

rating

Výhody mzdového výměru pro zaměstnavatele

Pro zaměstnavatele je výhodné, pokud stanoví zaměstnancům mzdu mzdovým výměrem. Toto řešení totiž umožňuje jednostranně měnit mzdu, klidně ji i snížit. Bez ohledu na to, jestli s tím souhlasí zaměstnanec. Navíc plošně změnit mzdové výměry je jednodušší než s jednotlivými pracovníky probírat změny v pracovní smlouvě. Mzdový výměr však nesmí být součástí pracovní smlouvy. Pokud by byl, vztahovala by se na výměr podmínka oboustranného souhlasu, což by znamenalo, že se snížením mzdy by musel souhlasit i zaměstnanec.

Při snížení mzdy musíte dodržet několik podmínek:

  1. Nový mzdový výměr je potřeba zaměstnanci doručit nejpozději v den, kdy nabývá účinnosti. Nemůžete přijít za zaměstnancem v polovině března a dát mu nový platový výměr s nižší částkou, který platí od 1. března. Taková změna by byla neplatná.
  2.  Mzdu můžete snížit jen do určité výše. Nemůžete platit méně, než je minimální mzda, která byla pro rok 2022 stanovena ve výši 16 200 Kč měsíčně a minimální hodinová mzda 96,40 Kč. Navíc musíte respektovat částky určené pro zaručenou mzdu pro jednotlivé skupiny práce uvedené v nařízení vlády č. 567/2006 Sb. 
  3.  Pomocí nového mzdového výměru nelze snížit mzdu pouze jednomu zaměstnanci a ostatním na stejné pozici s podobnou praxí mzdu ponechat ve stejné výši. Jednalo by se o diskriminaci, kterou zákoník práce v paragrafu 16 zakazuje.
  4.  Zaměstnanec sice nemusí se mzdovým výměrem souhlasit, ale v případě soudního sporu budete potřebovat důkaz o doručení. Proto je dobré, předat zaměstnanci mzdový výměr v přítomnosti minimálně dvou svědků. Když se vám nepodaří platový výměr předat osobně nebo zaměstnanec odmítne podepsat jeho převzetí, můžete jej poslat poštou. Pokud si zaměstnavatel zásilku přesto nepřevezme, bude po uplynutí 15 kalendářních dní považována za doručenou a mzdový výměr se stává platným a účinným. 
  5.  I když se zaměstnanci nemusí snížení mzdy líbit, nemůže z práce na hodinu odejít. Pokud mu nenabídnete ukončení vzájemnou dohodou, musí si na ukončení pracovního poměru počkat dva měsíce, kdy uplyne výpovědní lhůta. 

Vysvětlujte lidem, proč se musí spokojit s menší částkou

Ke snižování mezd zaměstnancům byste měli přistupovat jako ke krajnímu řešení, když potřebujete minimalizovat náklady. Jedná se o velmi citlivou záležitost, na kterou je potřeba zaměstnance dopředu připravit. Nemůžete rozeslat e-mail, že snižujete v celé firmě platy, protože nejsou peníze. Pokuste se jim osobně vysvětlit, proč jste se pro tento nepopulární krok rozhodli. Cílem by mělo být, aby zaměstnanci pochopili, proč jste jim sáhnuli na mzdy a věděli, že to, co děláte, povede ke zlepšení celé situace. Lidé poté spíše přijmou fakt, že je potřeba dočasně snížit mzdy kvůli překlenutí náročného období

Snižujte v mezích zákona

Někteří zaměstnavatelé se snaží pomocí drastického snižování mzdy donutit zaměstnance k odchodu ze zaměstnání, aby jim nemuseli vyplácet odstupné. Je to však nejen nemorální, ale i postižitelné. Počítejte s tím, že zaměstnanci se budou snižování mezd ve většině případů bránit. Pokud nedodržíte při snižování mzdy výše uvedené podmínky, je velmi pravděpodobné, že v případě soudního sporu prohrajete.

Jak nabrat dobré lidi? Dostávejte tipy pravidelně

Zjistěte, co jiným funguje

Přilákejte ty pravé

Max 1 e-mail týdně

Své údaje máš v bezpečí. Zobrazit více

Mohlo by tě zajímat

Naberte lidi teď a získejte náskok. Jak napsat atraktivní inzerát?

Ještě než začne nový rok a poptávka po lidech na trhu práce zase stoupne, zveřejněte nabídku(y) zaměstnání a získejte před ostatními firmami náskok. Zaujměte uchazeče inzerátem, který je nenechá v klidu... celý článek

Jak si vyzkoušet kandidáty? Nezahltit je a dát jim zpětnou vazbu

Uchazeč se jeví jako velmi schopný, jeho dosavadní pracovní zkušenosti odpovídají plus mínus tomu, čemu by se měl věnovat u vás ve firmě. Přesto si nejste jisti. Nebo máte víc podobně schopných zájemců... celý článek

Přišel do firmy nový člověk? Připravte mu co nejhladší nalodění

Onboarding neboli začlenění nového zaměstnance do pracovního procesu se nesmí podcenit, jinak hrozí, že o nováčka brzy přijdete. Jak mu připravit co nejlepší start?

Všechny články

Stáhněte si správnou aplikaci

Hledáš práci?

Stáhni si aplikaci pro uchazeče.

Google Play
App Gallery
App Store

Hledáte lidi?

Stáhněte si aplikaci pro firmy.

Google Play
App Store

Jak nabrat dobré lidi? Dostávejte tipy pravidelně

Zjistěte, co jiným funguje

Přilákejte ty pravé

Max 1 e-mail týdně

Své údaje máš v bezpečí. Zobrazit více


Na Práci za rohem máš největší šanci najít si práci blízko domova a přestat dojíždět. Vybírej z volných míst a brigád po celém Česku, třeba v lokalitách Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Pardubice, Zlín, Havířov, Kladno, Most, Opava a mnoha dalších.

Používáme cookies, viz Podmínky používání služeb. A také chráníme tvoje osobní údaje, viz Zásady ochrany soukromí.