banner

Zkuste vyladěnou mobilní aplikaci

rating

Jak je to se zaměstnáváním cizinců?

Přemýšlíte, že zaměstnáte cizince? Poradíme vám, jak postupovat i co komu hlásit. Zaměstnávání cizinců se řídí zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který cizince rozděluje podle toho, z jaké země pocházejí. Každá skupina má jinak nastavené podmínky, za kterých u nás mohou pracovat.

Většina Evropanů

Občané Evropské Unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska včetně rodinných příslušníků mají volný vstup na náš pracovní trh. Mimo ně spadají do této kategorie i cizinci, kterým byl udělen azyl, za určitých podmínek umělci, vědci a výzkumní pracovníci, sportovci nebo třeba studenti do 26 let. Byli sem zařazeni rovněž uprchlíci z Ukrajiny pod dočasnou ochranou.

Cizinci mají stejná práva a povinnosti jako ostatní zaměstnanci. Nemůžete jim dát nižší plat než jejich českým kolegům na stejné pozici. Vztahují se na ně stejné předpisy, i pokud jde o sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Pro zajištění rovných podmínek byste měli mít pracovní smlouvu napsanou nejen česky, ale také v jazyce, kterému cizinec rozumí. 

Jak nabrat dobré lidi? Dostávejte tipy pravidelně

Zjistěte, co jiným funguje

Přilákejte ty pravé

Max 1 e-mail týdně

Své údaje máte v bezpečí. Zobrazit více

Pokud tyto cizince zaměstnáte, musíte vést jejich evidenci a splnit informační povinnost. Nejpozději v den nástupu cizince do práce o tom musíte písemně informovat příslušný úřad práce. Nahlásit musíte úřadu do 10 kalendářních dnů jakoukoliv změnu v údajích včetně ukončení pracovního poměru. Po dobu tří let od skončení zaměstnaneckého poměru jste také povinni uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost jejich pobytu na našem území.

Pozor: Obdrží-li váš zaměstnanec, občan Ukrajiny, povolávací rozkaz, může požádat o poskytnutí pracovního volna. V takovém případě se bude jednat o jinou důležitou osobní překážku v práci a zaměstnavatel je povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit. Tato nepřítomnost není důvodem k výpovědi zaměstnance. Zaměstnanec však nemá nárok v době volna na mzdu.

Cizinci s trvalým pobytem v ČR

Ani tito cizinci nepotřebují pracovní povolení. Na začátku a na konci jejich zaměstnání nahlásíte tuto skutečnost úřadu práce. Povedete jejich evidenci a budete uchovávat dokumenty jako v případě předešlé skupiny. 

Cizinci ze třetích zemí, bez trvalého pobytu

Cizinci z této skupiny potřebují k práci v České republice povolení k pobytu a pracovní povolení, která se udělují v několika variantách:

  • povolení k zaměstnání 

Povolení, které se vydává na dobu určitou, maximálně však na dva roky, a je platné pouze pro práci u zaměstnavatele, který je uveden v rozhodnutí. K tomuto povolení potřebuje cizinec také platné oprávnění k pobytu.

  • zaměstnanecká karta 

Druh povolení k dlouhodobému pobytu delšímu než tři měsíce. Vydává se buď jako neduální, sloužící jen pro povolení k pobytu, nebo jako duální, které slouží k povolení pobytu i zaměstnání. 

  • modrá karta 

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

Ze skupiny cizinců ze třetích zemích bez trvalého pobytu nemůžete zaměstnat ihned kohokoliv, kdo se vám přihlásí. Nejdříve musíte nahlásit volné pracovní místo na příslušný úřad práce. Až když o volné místo neprojeví zájem jiný uchazeč, můžete obsadit volné místo cizincem z třetích zemí, který u nás nemá trvalý pobyt.  

Posledním povolením k dlouhodobému pobytu je tzv. karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Při této variantě však nemusíte úřadu práce hlásit volné pracovní místo. Povolení je určeno pro stážisty, manažery a specialisty, kteří jsou zaměstnáni u nadnárodních společností.

Kontrolujte doklady

Před uzavřením pracovní smlouvy si prověřte, zda vám nový uchazeč předložil všechny potřebné údaje, pracovní povolení a povolení k pobytu. V případě pochybností je lepší, když se obrátíte se žádostí o další informace na úřad práce. Pokud byste totiž zaměstnali cizince bez potřebného povolení, vystavili byste se riziku až několika milionové pokuty. 
Mohlo by vás zajímat
Všechny články

Stáhněte si správnou aplikaci

Hledáte práci?

Stáhněte si aplikaci pro uchazeče.

Nyní na Google Play
App Gallery
Stáhnout v App Store

Hledáte lidi?

Stáhněte si aplikaci pro firmy.

Nyní na Google Play
Stáhnout v App Store

Jak nabrat dobré lidi? Dostávejte tipy pravidelně

Zjistěte, co jiným funguje

Přilákejte ty pravé

Max 1 e-mail týdně

Své údaje máte v bezpečí. Zobrazit více


Na Práci za rohem máte největší šanci najít si práci blízko domova a přestat dojíždět. Vybírejte z volných míst a brigád po celém Česku, třeba v lokalitách Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Pardubice, Zlín, Havířov, Kladno, Most, Opava a mnoha dalších.

Používáme cookies, viz Podmínky používání služeb. A také chráníme vaše osobní údaje, viz Zásady ochrany soukromí.