banner

Zkus vyladěnou mobilní aplikaci

rating

Základní přehled: Jaké povinnosti máte k zaměstnancům a na co mají ze zákona nárok?

Každý zaměstnavatel má vůči zaměstnancům povinnosti, ve kterých by měl mít jasno a měl by je dodržovat. Sepsali jsme ty nejběžnější situace, které vás v každodenní praxi mohou potkat. Připomeňte si, jak na ně správně reagovat.

1. Dovolená a změny pro rok 2021

Ve výpočtech a pravidlech pro dovolené se toho hodně mění. Největší změnou asi je, že od ledna 2021 se dovolená nepočítá na dny, ale na hodiny. Základní výměra dovolené zůstává stejná a vychází na 4 týdny. Nově už existuje jen jeden typ dovolené, tedy dovolená za kalendářní rok, a ruší se nárok za kalendářní měsíce. Ruší se také možnost krácení dovolené, výjimkou jsou pouze neomluvené absence.

Doporučení: Do výpočtů dovolené podle nových pravidel se raději nepouštějte rovnou sami. Přenechte je mzdovým účetním, kteří by ke změnám pro rok 2021 v dovolených měli podstoupit školení.

Jak nabrat dobré lidi? Dostávejte tipy pravidelně

Zjistěte, co jiným funguje

Přilákejte ty pravé

Max 1 e-mail týdně

Své údaje máš v bezpečí. Zobrazit více

Převádění dovolené doposud bylo možné, ale zaměstnavatelé se měli snažit o to, aby si zaměstnanci co nejvíce dnů reálně vyčerpali. Nově, od ledna 2021, si mohou zaměstnanci písemně zažádat o převedení dovolené do následujícího roku, a pokud tomu nic nebrání, zaměstnavatel by měl žádosti vyhovět. Proplácení zbytkové dovolené je možné pouze v případě, že zaměstnanec ve své stávající práci končí a přechází jinam.

2. I home office by měl mít pravidla

Práci z domova zákoník detailně neupravuje. Zaměstnavatelé tak mají možnost si se zaměstnanci nastavit pravidla spolupráce na základě vlastních potřeb. Aby nezůstalo jen u slovní dohody, je možné k pravidlům práce z domova uzavřít dohodu či vyhlásit vnitřní předpis.

Ideální je kombinace obou. Vnitřní předpis je platný pro všechny zaměstnance a zaměstnavatel ho může kdykoliv jednostranně upravovat. Vnitřní předpis ale nemůže ukládat konkrétní povinnosti. Proto je dobré mít se zaměstnanci sjednané i konkrétní dohody o výkonu práce z domova.

Box nebo jiné zvýraznění v textu: Pravidla pro HO většinou upravují místo, odkud zaměstnanec může práci vykonávat, způsob zadávání, odevzdávání a kontroly práce, ale také detaily k využívání technického vybavení nebo bližší informace o tom, jak by měla probíhat práce přesčas, o svátcích apod.

3. Když zaměstnanec onemocní

Když váš kolega onemocní, jedná se o takzvanou dočasnou pracovní neschopnost. Po dobu prvních 14 dnů náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Zaměstnanec ale musí mít pojištění u některé ze zdravotních pojišťoven. Od 15. dne dál mu náleží nemocenská, kterou vyplácí správa sociálního zabezpečení.

V případě, že zaměstnanec potřebuje vyřídit jen jednorázové lékařské ošetření nebo kontrolu (například návštěvu zubaře), náhrada mzdy mu náleží jen po dobu nezbytně nutnou k ošetření. To znamená, že by zaměstnanec neměl jezdit k lékaři přes půl města a po cestě by rozhodně neměl vyřizovat třeba nákupy. Zaměstnavateli by měl donést i lékařské potvrzení o ošetření.

Pozor: Aby návštěva lékaře mohla být proplacená, musí jít o zdravotnické zařízení se smlouvou s pojišťovnou zaměstnance a musí být nejblíže k bydlišti nebo k pracovišti zaměstnance

4. A co když zaměstnanci onemocní dítě?

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, kterou vyplácí místně příslušná správa sociálního zabezpečení. Nárok na ošetřovné není automatický, musí být splněny zákonné podmínky a zaměstnanec musí mít zdravotní pojištění. Pro výpočet ošetřovného je zásadní denní vyměřovací základ, který se zpravidla vypočítá za předchozích 12 kalendářních měsíců.

Zaměstnanci o ošetřovné žádají prostřednictvím zaměstnavatele na speciálních tiskopisech z ePortálu ČSSZ. Zaměstnavatel je povinen žádosti svých zaměstnanců převést z písemné podoby do elektronické a aspoň ve formě prosté kopie je neprodleně předat místně příslušné správě sociálního zabezpečení. Originály žádostí musí archivovat po dobu 10 let následujících po roce, kterého se týkají.

Mohlo by tě zajímat

Naberte lidi teď a získejte náskok. Jak napsat atraktivní inzerát?

Ještě než začne nový rok a poptávka po lidech na trhu práce zase stoupne, zveřejněte nabídku(y) zaměstnání a získejte před ostatními firmami náskok. Zaujměte uchazeče inzerátem, který je nenechá v klidu... celý článek

Jak si vyzkoušet kandidáty? Nezahltit je a dát jim zpětnou vazbu

Uchazeč se jeví jako velmi schopný, jeho dosavadní pracovní zkušenosti odpovídají plus mínus tomu, čemu by se měl věnovat u vás ve firmě. Přesto si nejste jisti. Nebo máte víc podobně schopných zájemců... celý článek

Přišel do firmy nový člověk? Připravte mu co nejhladší nalodění

Onboarding neboli začlenění nového zaměstnance do pracovního procesu se nesmí podcenit, jinak hrozí, že o nováčka brzy přijdete. Jak mu připravit co nejlepší start?

Všechny články

Stáhněte si správnou aplikaci

Hledáš práci?

Stáhni si aplikaci pro uchazeče.

Google Play
App Gallery
App Store

Hledáte lidi?

Stáhněte si aplikaci pro firmy.

Google Play
App Store

Jak nabrat dobré lidi? Dostávejte tipy pravidelně

Zjistěte, co jiným funguje

Přilákejte ty pravé

Max 1 e-mail týdně

Své údaje máš v bezpečí. Zobrazit více


Na Práci za rohem máš největší šanci najít si práci blízko domova a přestat dojíždět. Vybírej z volných míst a brigád po celém Česku, třeba v lokalitách Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Pardubice, Zlín, Havířov, Kladno, Most, Opava a mnoha dalších.

Používáme cookies, viz Podmínky používání služeb. A také chráníme tvoje osobní údaje, viz Zásady ochrany soukromí.